Начало
Български пазар
Международен пазар
Инвестиционни консултации
Прогнози и коментари
Блог
Контакти
English
Финансови резултати на водещи български компании

Съдържание: Анализ на тримесечните финансови отчети на водещите български публични компании, движението на акциите им и реакцията на пазара на публикуваните новини. Включва сравнение с прогнозите на ръководството и целите на компания, разрез на представянето в сравнение с други периоди. Важен елемент от анализа на отчетите е коментарът за пазарите, в които работи компанията, както и техните тенденции.

Каква е ползата от анализите на публични предлагания за инвеститорите:

  • Спестяване на много време и обработване на голям обем информация
  • Бърза снимка на състоянието на компанията чрез анализ на финансовите резултати в сравнение с периоди и поставени цели
  • Бърза и ясна представа за реакцията на пазара на резултатите
  • Разбиране за ролята на финансовото представяне на компанията в перспектива
  • Наличие на необходимата информираност за преценка на инвестицията в акцията, както за структуриране или преструктуриране на портфейл

Честота: На тримесечие след излизането на тримесечните финансови отчети на публичните компании.

Как изглежда:
Изтегли

датаиме на документаизтегли в PDF
13.03.2014Финансови резултати - Софарма 2013изтегли файла в PDF формат
29.11.2013Финансови резултати - Трейс Груп Холдизтегли файла в PDF формат
28.11.2013Финансови резултати - Стара планина Холдизтегли файла в PDF формат
25.11.2013Финансови резултати и оценка - Неохимизтегли файла в PDF формат
05.04.2013Корпоративни печалби - Елхим Искра - 2012изтегли файла в PDF формат
20.03.2013Корпоративни печалби - Булгартабак холдинг - 2012изтегли файла в PDF формат
15.03.2013Корпоративни печалби - Неохим - 2012изтегли файла в PDF формат
14.03.2013Корпоративни печалби - М+С Хидравлик - 2012изтегли файла в PDF формат
13.03.2013Корпоративни печалби - Каолин - 2012изтегли файла в PDF формат
04.12.2012Корпоративни печалби - Централна кооперативна банка - 3Q 2012изтегли файла в PDF формат
21.11.2012Корпоративни печалби - Първа инвестиционна банка - 3Q 2012изтегли файла в PDF формат
14.11.2012Корпоративни печалби - Елхим Искра - 3Q 2012изтегли файла в PDF формат
05.09.2012Корпоративни печалби - Първа инвестиционна банка - 2Q 2012изтегли файла в PDF формат
19.06.2012Корпоративни печалби - Монбат - 1Q 2012изтегли файла в PDF формат
02.04.2012Корпоративни печалби - Енемона - 2011изтегли файла в PDF формат
29.03.2012Корпоративни печалби - Софарма - 2011изтегли файла в PDF формат
28.03.2012Корпоративни печалби - Каолин - 2011изтегли файла в PDF формат
22.03.2012Корпоративни печалби - Монбат - 2011изтегли файла в PDF формат
05.03.2012Корпоративни печалби - Неохим - 2011изтегли файла в PDF формат
24.02.2012Корпоративни печалби - Централна кооперативна банка - 2011изтегли файла в PDF формат
22.02.2012Корпоративни печалби - Първа инвестиционна банка - 2011изтегли файла в PDF формат
09.02.2012Корпоративни печалби - Елхим Искра - 2011изтегли файла в PDF формат
06.12.2011Корпоративни печалби - Централна кооперативна банка - 3Q 2011изтегли файла в PDF формат
28.11.2011Корпоративни печалби - М+С Хидравлик - 3Q 2011изтегли файла в PDF формат
24.11.2011Корпоративни печалби - Неохим - 3Q 2011изтегли файла в PDF формат
06.09.2011Корпоративни печалби - Каолин - 2Q 2011изтегли файла в PDF формат
05.09.2011Корпоративни печалби - Монбат - 2Q 2011изтегли файла в PDF формат
04.08.2011Корпоративни печалби - Корпоративна търговска банка - 2Q 2011изтегли файла в PDF формат
03.08.2011Корпоративни печалби - ЦКБ - 2Q 2011изтегли файла в PDF формат
02.08.2011Корпоративни печалби - Неохим - 2Q 2011изтегли файла в PDF формат
17.03.2011Корпоративни печалби - Оргахим - 2010изтегли файла в PDF формат
09.03.2011Корпоративни печалби - М+С Хидравлик - 2010изтегли файла в PDF формат
08.03.2011Корпоративни печалби - Химимпорт - 2010изтегли файла в PDF формат
07.03.2011Корпоративни печалби - Софарма - 2010изтегли файла в PDF формат
02.03.2011Корпоративни печалби - Монбат - 2010изтегли файла в PDF формат
01.03.2011Корпоративни печалби - Каолин - 2010изтегли файла в PDF формат
28.02.2011Корпоративни печалби - Синергон холдинг - 2010изтегли файла в PDF формат
25.02.2011Корпоративни печалби - Енемона - 2010изтегли файла в PDF формат
10.02.2011Корпоративни печалби - Първа инвестиционна банка - 2010изтегли файла в PDF формат
09.02.2011Корпоративни печалби - Юрий Гагарин - 2010изтегли файла в PDF формат
04.02.2011Корпоративни печалби - Елхим Искра - 2010изтегли файла в PDF формат
02.02.2011Корпоративни печалби - Топливо - 2010изтегли файла в PDF формат
01.02.2011Корпоративни печалби - Албена - 2010изтегли файла в PDF формат
31.01.2011Корпоративни печалби - Неохим - 2010изтегли файла в PDF формат
27.01.2011Корпоративни печалби - БАКБ - 2010изтегли файла в PDF формат
03.12.2010Корпоративни печалби - Химимпорт - 3Q 2010изтегли файла в PDF формат
02.12.2010Корпоративни печалби - Монбат - 3Q 2010изтегли файла в PDF формат
01.12.2010Корпоративни печалби - Каолин - 3Q 2010изтегли файла в PDF формат
30.11.2010Корпоративни печалби - Софарма - 3Q 2010изтегли файла в PDF формат
29.11.2010Корпоративни печалби - Енемона - 3Q 2010изтегли файла в PDF формат
28.11.2010Корпоративни печалби - Оргахим - 3Q 2010изтегли файла в PDF формат
26.11.2010Корпоративни печалби - Синергон холдинг - 3Q 2010изтегли файла в PDF формат
23.11.2010Корпоративни печалби - Елхим Искра - 3Q 2010изтегли файла в PDF формат
22.11.2010Корпоративни печалби - М+С Хидравлик - 3Q 2010изтегли файла в PDF формат
05.11.2010Корпоративни печалби - Албена - 3Q 2010изтегли файла в PDF формат
02.11.2010Корпоративни печалби - ЦКБ - 3Q 2010изтегли файла в PDF формат
31.08.2010Корпоративни печалби - Монбат - 1H 2010изтегли файла в PDF формат
30.08.2010Корпоративни печалби - Софарма - 1H 2010изтегли файла в PDF формат
25.08.2010Корпоративни печалби - Индустриален холдинг България - 1 полугодие 2010изтегли файла в PDF формат
24.08.2010Корпоративни печалби - Синергон холдинг - 1 полугодие 2010изтегли файла в PDF формат
01.08.2010Корпоративни печалби - БАКБ - 2 тр. 2010изтегли файла в PDF формат
29.07.2010Корпоративни печалби - Корпоративна търговска банка - 1H 2010изтегли файла в PDF формат
28.07.2010Корпоративни печалби - Неохим - 1H 2010изтегли файла в PDF формат
29.04.2010Корпоративни печалби - Неохим - 1Q 2010изтегли файла в PDF формат
28.04.2010Корпоративни печалби - Корпоративна търговска банка - 1Q 2010изтегли файла в PDF формат
12.03.2010Корпоративни прогнози - Монбат - 2010изтегли файла в PDF формат
05.03.2010Корпоративни печалби - Индустриален холдинг България - 2009изтегли файла в PDF формат
04.03.2010Корпоративни печалби - Химимпорт - 2009изтегли файла в PDF формат
02.03.2010Корпоративни печалби - Еврохолд България - 2009изтегли файла в PDF формат
01.03.2010Корпоративни печалби - Каолин - 2009изтегли файла в PDF формат
26.02.2010Корпоративни печалби - Синергон холдинг - 2009изтегли файла в PDF формат
16.02.2010Корпоративни печалби - Спарки Елтос - 2009изтегли файла в PDF формат
01.02.2010Корпоративни печалби - Фазерлес - 2009изтегли файла в PDF формат
30.01.2010Корпоративни печалби - Корпоративна търговска банка - 2009изтегли файла в PDF формат
29.01.2010Корпоративни печалби - Неохим - 2009изтегли файла в PDF формат
25.01.2010Корпоративни печалби - Одесос- 2009изтегли файла в PDF формат
07.12.2009Корпоративни печалби - ОЦК - 3Q 2009изтегли файла в PDF формат
06.12.2009Консолидирани резултати - БРП - 3Q 2009изтегли файла в PDF формат
04.12.2009Консолидирани резултати - Химимпорт - 3Q 2009изтегли файла в PDF формат
16.11.2009Корпоративни печалби - Албена - 3Q 2009изтегли файла в PDF формат
13.11.2009Корпоративни печалби - ПИБ - 3Q 2009изтегли файла в PDF формат
12.11.2009Корпоративни печалби - ЦКБ - 3Q 2009изтегли файла в PDF формат
11.11.2009Корпоративни печалби - Монбат - 3Q 2009изтегли файла в PDF формат
06.11.2009Корпоративни печалби - Софарма - 3Q 2009изтегли файла в PDF формат
29.10.2009Корпоративни печалби - БАКБ - 3Q 2009изтегли файла в PDF формат
28.10.2009Корпоративни печалби - Каолин - 3Q 2009изтегли файла в PDF формат
27.10.2009Корпоративни печалби - Неохим - 3Q 2009изтегли файла в PDF формат
19.10.2009Корпоративни печалби - Енемона - 3Q 2009изтегли файла в PDF формат
13.08.2009Корпоративни печалби - Енемона - 1H 2009изтегли файла в PDF формат
05.08.2009Корпоративни печалби - Елхим Искра - 1H 2009изтегли файла в PDF формат
03.08.2009Корпоративни печалби - Първа инвестиционна банка - 1H 2009изтегли файла в PDF формат
02.08.2009Корпоративни печалби - Топливо- 1H 2009изтегли файла в PDF формат
30.07.2009Корпоративни печалби - Софарма- 1H 2009изтегли файла в PDF формат
24.07.2009Корпоративни печалби - Корпоративна търговска банка - 1Q 2009изтегли файла в PDF формат
23.07.2009Корпоративни печалби - Българо-Американска кредитна банка - 1Q 2009изтегли файла в PDF формат
04.06.2009Корпоративни печалби - Петрол- 1Q 2009изтегли файла в PDF формат
03.06.2009Корпоративни печалби - Софарма- 1Q 2009изтегли файла в PDF формат
02.05.2009Корпоративни печалби - ЦКБ - 1Q 2009изтегли файла в PDF формат
01.05.2009Корпоративни печалби - Фазерлес - 1Q 2009изтегли файла в PDF формат
30.04.2009Корпоративни печалби - Неохим- 1Q 2009изтегли файла в PDF формат
29.04.2009Корпоративни печалби - Елхим Искра - 1Q 2009изтегли файла в PDF формат
27.04.2009Корпоративни печалби - М+С Хидравлик - 1Q 2009изтегли файла в PDF формат
24.04.2009Корпоративна търговска банка - 1Q 2009изтегли файла в PDF формат
13.03.2009Корпоративни печалби - Индустриален Холдинг България - 2008изтегли файла в PDF формат
11.03.2009Корпоративни печалби - Доверие Обединен Холдинг - 2008изтегли файла в PDF формат
10.03.2009Корпоративни печалби - Синергон Холдинг - 2008изтегли файла в PDF формат
10.02.2009Корпоративни печалби - ОЦК - 2008изтегли файла в PDF формат
02.02.2009Корпоративни печалби - Албена - 2008изтегли файла в PDF формат
01.02.2009Корпоративни печалби - Топливо - 2008изтегли файла в PDF формат
31.01.2009Корпоративни печалби - Неохим - 2008изтегли файла в PDF формат
30.01.2009Корпоративни печалби - Елхим Искра - 2008изтегли файла в PDF формат
29.01.2009Корпоративни печалби - Първа инвестиционна банка - 2008изтегли файла в PDF формат
28.01.2009Корпоративни печалби - Одесос- 2008изтегли файла в PDF формат
22.01.2009Корпоративни печалби - Корпоративна търговска банка - 2008изтегли файла в PDF формат
21.01.2009Корпоративни печалби - Централна кооперативна банка - 2008изтегли файла в PDF формат
03.12.2008Корпоративни печалби - Петрол - 3Q 2008изтегли файла в PDF формат
02.12.2008Корпоративни печалби - Еврохолд България - 3Q 2008изтегли файла в PDF формат
01.12.2008Корпоративни печалби - Агрия Груп Холдинг - 3Q 2008изтегли файла в PDF формат
29.11.2008Корпоративни печалби - Синергон Холдинг - 3Q 2008изтегли файла в PDF формат
28.11.2008Корпоративни печалби - Доверие Обединен Холдинг - 3Q 2008изтегли файла в PDF формат
07.11.2008Корпоративни печалби - Свилоза - 3Q 2008изтегли файла в PDF формат
04.11.2008Корпоративни печалби - Алкомет - 3Q 2008изтегли файла в PDF формат
31.10.2008Корпоративни печалби - Каолин - 3Q 2008изтегли файла в PDF формат
30.10.2008Корпоративни печалби - Албена - 3Q 2008изтегли файла в PDF формат
29.10.2008Корпоративни печалби - Елхим Искра - 3Q 2008изтегли файла в PDF формат
28.10.2008Корпоративни печалби - Одесос/Спарки Елтос - 3Q 2008изтегли файла в PDF формат
27.10.2008Корпоративни печалби - Неохим/Фазерлес - 3Q 2008изтегли файла в PDF формат
07.08.2008Корпоративни печалби - 1Н 2008изтегли файла в PDF формат
30.05.2008Корпоративни печалби - 1Q 2008изтегли файла в PDF формат
08.02.2008Корпоративни печалби - 2007изтегли файла в PDF формат
19.11.2007Корпоративни печалби - 3Q 2007изтегли файла в PDF формат
Не намерихте отговор на своя въпрос? Изпратете запитване до ЕЛАНА Трейдинг или позвънете на (02) 810 00 23.

Вашият e-mail:
изпрати
   Въпрос:

Пояснителни бележки за инвеститори
Условия за медии
документите в този сайт са в PDF формат