Начало
Български пазар
Международен пазар
Инвестиционни консултации
Прогнози и коментари
Блог
Контакти
English
Корпоративни профили

Съдържание: Задълбочени корпоративни профили се подготвят за всяка публична компания, която влиза във фокуса на вниманието на инвеститорите за предстоящите борсови сесии – със събития, корпоративни новини, финансови резултати, нови емисии и др. Анализът включва пълно описание на структурата, бизнес модела и пазарната позиция на компанията, поставени в контекста на развитието на сходни компании в региона на Източна Европа, както и влиянието на пазари на суровини и други свързани с дейността на компанията върху нейното развитие. Подробно се разглежда финансовото състояние, инвестиционната програма и направените прогнози от ръководството на компанията, както и представянето й като финансови показатели. Компанията се оценява и сравнява с подобни дружества в Източна Европа и по света. Дисконтирането на паричните потоци според прогнозите за представянето на компанията в 10-годишен период се използва за определяне на справедливата цена на акция. Анализът съдържа също препоръки към инвеститорите и ценова цел за акцията в едногодишен период.

Каква е ползата от корпоративните профили за инвеститорите:

  • Спестяване на много време и обработване на голям обем информация, за да познават една компания
  • Задълбочено познаване на състоянието и перспективите пред компанията, в която инвестират
  • Пълна представа за история и проекция на финансовите показатели на компанията, в която се колебаят дали да инвестират
  • Ясна представа и разбиране в широк контекст на компанията, която е във фокуса на БФБ-София
  • Наличие на необходимата информираност, за да се вземе решение дали да се инвестира в дадена акция или да се преструктурира портфейл
  • Оценка на акцията, в която инвестират или имат желание да купят

Честота: При наличие на важни събития или други причини определена компания да привлече вниманието на пазара.

Как изглежда:
Изтегли

датаиме на документаизтегли в PDF
15.09.2015Корпоративен профилизтегли файла в PDF формат
28.11.2014ХЕРТИ - Корпоративен профилизтегли файла в PDF формат
20.08.2014ХЕРТИ - Корпоративен профилизтегли файла в PDF формат
05.06.2014СПИДИ - Корпоративен профилизтегли файла в PDF формат
03.06.2014ХЕРТИ - Корпоративен профилизтегли файла в PDF формат
17.04.2014МОНБАТ - Корпоративен профилизтегли файла в PDF формат
28.02.2014СПИДИ - Корпоративен профилизтегли файла в PDF формат
21.02.2014ХЕРТИ - Корпоративен профилизтегли файла в PDF формат
25.11.2013ХЕРТИ - Корпоративен профилизтегли файла в PDF формат
20.11.2013СПИДИ - Корпоративен профилизтегли файла в PDF формат
01.10.2013ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА - Корпоративен профилизтегли файла в PDF формат
09.09.2013СПИДИ - Корпоративен профилизтегли файла в PDF формат
30.08.2013ХЕРТИ - Корпоративен профилизтегли файла в PDF формат
24.06.2013СПИДИ - Корпоративен профилизтегли файла в PDF формат
22.05.2013ХЕРТИ - Корпоративен профилизтегли файла в PDF формат
06.02.2013МОНБАТ - Корпоративен профилизтегли файла в PDF формат
14.01.2013СОФАРМА - Корпоративен профилизтегли файла в PDF формат
12.09.2012КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА - Корпоративен профилизтегли файла в PDF формат
08.08.2012ХЕРТИ - Корпоративен профилизтегли файла в PDF формат
16.05.2012ХЕРТИ - Корпоративен профилизтегли файла в PDF формат
08.02.2012ХЕРТИ - Корпоративен профилизтегли файла в PDF формат
14.11.2011ХЕРТИ - Корпоративен профилизтегли файла в PDF формат
27.05.2011ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА - Корпоративен профилизтегли файла в PDF формат
26.05.2011КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА - Корпоративен профилизтегли файла в PDF формат
25.05.2011ЦЕНТРАЛНА КОРПОРАТИВНА БАНКА - Корпоративен профилизтегли файла в PDF формат
24.05.2011БЪЛГАРО - АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА - Корпоративен профилизтегли файла в PDF формат
11.05.2011ХЕРТИ - Корпоративен профилизтегли файла в PDF формат
17.02.2011ХЕРТИ - Корпоративен профилизтегли файла в PDF формат
15.11.2010ХЕРТИ - Корпоративен профилизтегли файла в PDF формат
12.08.2010ХЕРТИ - Корпоративен профилизтегли файла в PDF формат
22.07.2010ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА - Корпоративен профилизтегли файла в PDF формат
21.07.2010БЪЛГАРО - АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА - Корпоративен профилизтегли файла в PDF формат
20.07.2010ЦЕНТРАЛНА КОРПОРАТИВНА БАНКА - Корпоративен профилизтегли файла в PDF формат
19.07.2010КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА - Корпоративен профилизтегли файла в PDF формат
14.06.2010МОНБАТ - Корпоративен профилизтегли файла в PDF формат
21.05.2010ХЕРТИ - Корпоративен профилизтегли файла в PDF формат
10.02.2010ХЕРТИ - Корпоративен профилизтегли файла в PDF формат
15.01.2010ЕНЕМОНА - Корпоративен профилизтегли файла в PDF формат
16.11.2009ХЕРТИ - Корпоративен профилизтегли файла в PDF формат
05.03.2009ТОПЛИВО - Корпоративен профилизтегли файла в PDF формат
21.11.2008МОНБАТ - Корпоративен профилизтегли файла в PDF формат
28.08.2008НЕОХИМ - Корпоративен профилизтегли файла в PDF формат
18.07.2008МОНБАТ - Корпоративен профилизтегли файла в PDF формат
22.04.2008ЕВРОИНС - Корпоративен профилизтегли файла в PDF формат
25.03.2008ТОПЛИВО - Корпоративен профилизтегли файла в PDF формат
30.09.2007СОФАРМА - Корпоративен профилизтегли файла в PDF формат
28.08.2007ПОЛИМЕРИ - Корпоративен профилизтегли файла в PDF формат
Не намерихте отговор на своя въпрос? Изпратете запитване до ЕЛАНА Трейдинг или позвънете на (02) 810 00 23.

Вашият e-mail:
изпрати
   Въпрос:

Пояснителни бележки за инвеститори
Условия за медии
документите в този сайт са в PDF формат